Verzekering

Als je een ongeval gehad hebt tijdens een training of wedstrijd:

  1. Download een ongevalaangifteformulier.
  2. Laat het medisch getuigschrift invullen door de dokter.
  3. Stuur het aangifteformulier samen met de originele onkostennota’s en verslagen op naar het VBSL-secretariaat: BOOMGAARDSTRAAT 22/B 30, 2600 BERCHEM. De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
  4. ARENA stuurt binnen 5 dagen na ontvangst een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
  5. Stuur bijkomende onkostennota’s zo snel mogelijk op zodat ARENA – als het dossier volledig is – de terugbetaling kan doen.
  6. Meld ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Vergeet zeker niet een kopie te nemen van al je documenten!